Make your own free website on Tripod.com

 

Gerakan graf halaju masa

Penentuan luas di bawah graf halaju-masa

Untuk sesuatu masalah gerakan, lakaran graf halaju masa boleh digunakanuntuk menetukan jarak bergerak sesuatu objek.

Pertimbangkan satu kes di mana suatu objek mula bergerak dengan halaju seragam v ms-1

halaju v

v

 

 

0 t s

 

Kita plot graf halaju lawan masa ;

Halaju v ms-1 bermaksud, bagi setiap saat, objek itu bergerak sejauh v meter.

Jika masa nya 2 saat, jarak di lalui nya ialah v x 2 meter.

Jika masa nya 3 saat, jarak di lalui nya ialah v x 3 meter

Jika masa nya 7 saat, jarak di lalui nya ialah v x 7 meter

Jika masa nya t saat, jarak di lalui nya ialah v x t meter

Bagi rajah di sebelah, hasil darab v x t ialah luas segi empattepat itu.

 

Cuba kaji kes kes yang di tunjukkan oleh graf graf di bawah dan cuba kira kan jarak bergerak.

Graf ini menunjukkan objek bergerak dengan kelajuan seragam 30 ms-1 . Kirakan jarak pererakkannya selama 6 saat.

 

Graf ini menunjukkan objek bergerak dengan halaju awal 40 ms-1 . Selepas tempoh 4 saat, halajunya menjadi 0 ms-1 (berhenti) . Kirakan ;

a) pecutan b) jarak ianya bergerak sebelum berhenti

 

Graf ini menunjukkan objek bergerak dengan pecutan seragam ketika masa t = 2 s, halaju nya = 20 ms-1 . Semasa t=5 s, halajunya = 50 ms-1 . Kirakan ;

a) pecutan b) jarak ianya bergerak dalam tempoh itu

 

 

 

 

Area = b * h

Area = (6 s) * (30 m/s)

Area = 180 m

 Cuba memahami kes kes di bawah . Terangkan pergerakaan yang bagaimana kah yang di gambarkan oleh graf graf itu.

(Nyatakan sama ada gerakan itu dengan halaju seragam /pecutan seragam / atau lain lain )

Cuba juga memahami apa yang di maksudkan dengan luas luas yang di kira itu.

  .

Area = 0.5 * b * h

Area = (0.5) * (4 s) * (40 m/s)

Area = 80 m

 

 

  

 

Area = 0.5 * b * (h1 + h2)

Area = (0.5) * (2 s) * (10 m/s + 30 m/s)

Area = 40 m

 

 

 

 

Triangle: Area = (0.5) * (2 s) * ( 20 m/s) = 20 m

Rectangle: Area = (2 s) * (10 m/s) = 20 m

Total Area = 20 m + 20 m = 40 m\